Qwist & Thrane advokatparterselskab

QWIST & THRANE ADVOKATPARTNERSELSKAB

QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB
BLIVER TIL
QWIST & THRANE ADVOKATPARTNERSELSKAB

Pr. 1. juli 2023 skifter Qwist & Bræmer Advokatpartnerselskab navn til Qwist & Thrane Advokatpartnerselskab.
Advokat Henrik Qwist og advokat Pernille Thrane flytter firmaet til kontorfællesskabet
Homann Advokater, Amagertorv 11, 1160 København K.  
 
Advokat Henrik Bræmer træder pr. 1. juli 2023 ud af Qwist & Bræmer Advokatpartnerselskab
og driver fremadrettet advokatvirksomhed i eget navn under cvr.nr. 34 57 27 20.  

 
Stiftelse af 
andelsboligforening
Ejendomshandler  Boliger
Ejendomshandler  erhverv
Lejeret
 
Mediation
 
Projektudvikling
 
Almene boliger
 
Byggeadministration
 
Selskabsret
 
Entreprisret
 
Foreningsret
 
opløsning af andelsboligforening

Stiftelse af andelsboligforening