Qwist & Thrane advokatparterselskab

Selskabsret

Hos Qwist & Bræmer har vi indgående erfaring med selskabsretten og kan håndtere de mere standardiserede opgaver, ligesom vi ligeledes har stor erfaring med også at styre de mere komplicerede selskabsretlige opgaver. Endvidere opfatter opgaverne transaktioner, som tillige involverer andre juridiske regler som f.eks. skattelovgivningen eller børsretten.
De selskabsretlige opgaver omfatter bl.a. følgende opgaver:

 • Selskabsstiftelse
 • Kapitalforhøjelse
 • Kapitalnedsættelse
 • Opkøb af egne kapitalandele
 • Ændring af vedtægter
 • Indsættelse og afsættelse af ledelsespersoner
 • Dirigenthverv
 • Generalforsamlinger
 • Fusioner og spaltninger
 • Ledelsesansvarssager
 • Likvidationer
 • Omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab
 • Generationsskifte
 • Investeringsaftaler og incitamentsordninger, herunder f.eks. warrantprogrammer
 • Etablering af tilbagekøbsprogrammer vedrørende kapitalandele
 • Selskabsomstruktureringer som f.eks. omdannelser, aktieombytninger eller tilførsel af aktiver


 
Hvis du har spørgsmål til M & A, er du meget velkommen til at kontakte advokat Nikolaj Henriksen på mail nh@qbadv.dk eller på tlf. 31341300.