Qwist & Thrane advokatparterselskab

Foreningsret - Ejer-, Grund- og Andelsboligforeninger

Vi har stor erfaring med at yde løbende bistand til både ejerforeninger, andelsboligforeninger og grundejerforeningen med de udfordringer, som foreninger kan opleve i forbindelse med den løbende driften af foreningen.
 
Vi bistår i alle typer sager, hvilket omfatter bl.a.;
 

  • Stiftelse af foreninger
  • Udarbejdelse af vedtægter og revision heraf
  • Udarbejdelse af forslag til og deltagelse i generalforsamlinger, som dirigent
  • Eksklusion, udsættelse og tvangssalg af andelsboliger
  • Indkrævning af fællesudgifter
  • Rådgivning i forbindelse med byggesager
  • Vedligeholdelseskonflikter
 
Vi fører alle typer retssager ved alle retsinstanser samt administrative klageinstanser.
 
Ingen sager er for store eller for små, og vi tager alle henvendelser seriøst og forsøger på bedst mulig vis at yde den for kunden mest værdifulde rådgivning.
 
Vi er faste advokat for mange foreninger, da det i det lange løb er fornuftigt for en foreningen at have en fast tilknyttet advokat, som bestyrelsen/administrator kan tage kontakt til, hvis der opstår et problem, og i den forbindelse er det altid en fordel, at advokaten i forvejen kender foreningen.
 
Vi bistår ikke kun foreninger, men påtager os også sager for andelshavere og ejere. Dette kunne omfatter bl.a.;
 
  • overprissager i forbindelse med køb af en andelsbolig
  • uenighed med foreningen om vedligeholdelsespligten af lejligheden, herunder eksempelvis sager om skimmelsvamp i boliger