Qwist & Thrane advokatparterselskab

Almene Boliger / Almen lejeret

Det almene boligområde er et kompliceret retsområde, som i nogle sammenhænge har ligheder med det private udlejningsområde, men på det helt grundlæggende plan er vidt forskelligt.
 
Helt unikt for det almene boligområde er omfanget af tilsyn fra kommunerne, som føres med boligorganisationerne og driften af afdelingerne. Derudover er beboerdemokratiet, hvor lejerne i meget høj grad har indflydelse på egne forhold meget forskellige fra private udlejningsboliger.
 
Vi har erfaring indenfor almene boliger med at yde rådgivning til kommuner i forbindelse med tilsynet med almene boliger bl.a.;
 

 • behandling af ansøgninger fra boligorganisationer om opførelse af nyt byggeri,
 • det regnskabsmæssige tilsyn,
 • løsning af budgettvister,
 • regnskabsmæssig gennemgang af boligorganisationens regnskaber,
 • udstedelse af henstillinger/påbud vedrørende driften af boligorganisationen
 • indsættelse af en midlertidig forretningsfører samt
 • gennemførelse af alle former for støttesager i LBF.
 
Herudover bistår vi også almene boligorganisationer og afdelinger med bl.a.;
 
 • betingede grundkøb og udarbejdelse af ansøgning til kommunen
 • gennemførelse af udbud
 • udarbejdelse af kontrakt med tekniker, entreprenører, bank og kreditforeninger
 • entreprisekonflikter under byggeri
 • udarbejdelse af byggeregnskab
 • lejeforhold
 • generelle forhold vedrørende beboerdemokrati samt
 • konflikløsning i alle forhold.

 
 
Advokat Henrik Qwist og advokat Pernille Thrane har skrevet Almenboligloven med kommentarer, som er udgivet af Forlaget Karnov i 2016.