Qwist & Thrane advokatparterselskab

Lejeret

Vi bistår både lejere og udlejer med alle typer sager indenfor såvel bolig- som erhvervslejeret.
 
Vores store erfaring bygger på bistand både i forløbet op til indgåelse af lejekontrakt herunder forhandling om vilkårene for lejemålet, udarbejdelse af lejekontrakter samt i forbindelse med fraflytning af lejemål, og med alle problemstillinger under lejeforholdet omfattende eksempelvis mangler ved lejemålet. 
 
Vi bistår under lejeforholdet i forbindelse med varsling eller indsigelse mod lejestigninger ved forbedringsforhøjelser, markedslejestigninger- og nedsættelser samt vedligeholdelsesmangler osv.
 
Kan sagerne ikke klares ved forhandling og en mindelig løsning mellem parterne, fører vi sager for Huslejenævn, Ankenævnet i København samt for Boligretten, og hvis det bliver nødvendigt for såvel Landsretten som for Højesteret.
 
Vi lægger stor vægt på at bistå den enkelte lejer eller udlejer med at opnå den bedste og mest optimale løsning i hver enkelt sag.