Qwist & Thrane advokatparterselskab - Opløsning af andelsboligforening

Opløsning af andelsboligforening

Qwist & Bræmer Advokater har som et af vores specialer at bistå eksisterende andelsboligforeninger med salg af andelsboligforeningens ejendom og efterfølgende opløsning af andelsboligforeningen. Opløsning af en andelsboligforening kaldes også solvent likvidation.
 
Opløsning af en andelsboligforening indebærer, at foreningen sælger sin ejendom. Efter salget overgår andelshaverne til at være lejere på vilkår som er kendte før salget endeligt gennemføres.
 
Når en andelsboligforening opløses, vil fortjenesten ved salget blive delt mellem andelshaverne på samme måde, som den årlige andelsværdi fordeles mellem andelshaverne. Ligeledes skal der træffes en beslutning om, hvordan andelshavernes individuelle forbedringer skal håndteres. I forbindelse med en opløsning af andelsboligforeningen skal det også afklares om foreningen skal betale i avanceskat. Der skal derfor med bistand fra revisor laves en skatteberegning ved salget af andelsboligforeningen.
 
Vores rådgivning ved salget af andelsboligforeningen omfatter hele processen fra idé eller ønske om at sælge og indtil opløsningen er endeligt afsluttet.
 
Vores arbejde omfatter bl.a. udarbejdelse af alt materiale til brug for andelshavernes beslutning om salg og håndtering af individuelle forbedringer, deltagelse i alle generalforsamlinger i forløbet, forberedelse og gennemførelse af due dilligence, forhandling med køber, forberedelse af overdragelsen med udarbejdelse af købsaftale og lejekontrakter for alle andelshaverne, bistand i forbindelse med salgets gennemførelse, den endelige afslutning af opløsningen med udbetaling af provenu til andelshaverne samt udarbejdelse af likvidationsregnskab i samarbejde med revisor.
 
Opløsning af en andelsboligforening er en lang og kompliceret proces, som vi gennem tidligere sager har stor erfaring med. Vi har bl.a. bistået A/B Kanslerhus, A/B Erica Park, A/B Hørsholmsgade 22 A-K, A/B Stillingehus og A/B Grønneport med at salg af andelsboligforeningernes ejendom og efterfølgende opløsning af andelsboligforeningen.

​​​​

Hvis du har spørgsmål til salg af jeres andelsboligforening, er du meget velkommen til at kontakte advokat Pernille Thrane på mail pt@qbadv.dk eller på tlf. 27804433.