Qwist & Thrane advokatparterselskab

Stiftelse af andelsboligforening
 

Hvorfor vælge QWIST & THRANE advokatpartnerselska som rådgiver ved stiftelse af andelsboligforeningen?

Hvis en stiftelse skal være succesfuld, er det vigtigt, at finansieringen af andelsboligforeningens køb af ejendommen, og den enkelte andelshavers indskud, bliver den rigtige. Som rådgivere ved stiftelser besidder advokaterne Henrik Qwist og Pernille Thrane viden om de finansielle produkter, da lånetypernes kompleksitet ofte indebærer behov for specialist viden. 

Endelig, og ikke mindst, skal samspillet mellem rådgiver og beboerne fungere. Det kan afklares ved et uforpligtende møde mellem beboerne – eller en nedsat initiativgruppe – og os. Her vil vi fremlægge oplæg til stiftelsesgrundlag og oplyse vores honorar, hvis foreningen stiftes og overtager ejendommen.

Qwist & Thrane advokatpartnerselskab er kendt som dygtige formidlere, der forstås af alle både i tale og skrift. Derfor vælges Qwist & Thrane advokatpartnerselskab ofte som rådgiver på baggrund af anbefalinger fra bestyrelser eller andelshavere i tidligere stiftede foreninger og finansielle aktører (banker og kreditforeninger).
 
Se vores særskilte hjemmeside, som kun omhandler stiftelse af andelsboligforening - www.abstiftelse.dk