Qwist & Bræmer advokater

Stiftelse af andelsboligforening
 

Hvorfor vælge QWIST & BRÆMER ADVOKATER som rådgiver ved stiftelse af andelsboligforeningen?
 

Henrik Qwist og Henrik Bræmer er to af de mest erfarne, anerkendte og benyttede rådgivere, når beboere får mulighed for at stifte en andelsboligforening, der overtager den ejendom, de bor til leje i.  Gennem mere end 30 år har Qwist og Bræmer vurderet et utal af potentielle stiftelses emner. Nogle har de frarådet blev stiftet, men hvor der har været den rigtige balance mellem ejendommens pris, stand, og beboernes økonomiske formåen, har Qwist og Bræmer manøvreret mange stiftelser sikkert i havn.

Hvis en stiftelse skal være succesfuld, er det vigtigt, at finansieringen af andelsboligforeningens køb af ejendommen, og den enkelte andelshavers indskud, bliver den rigtige. Som rådgivere ved stiftelser besidder advokaterne Qwist, Bræmer og Pernille Thrane viden om de finansielle produkter, men lånetypernes kompleksitet indebærer ofte behov for specialist viden. Derfor bistår Christian Thomas Christiansen ved stiftelserne, idet han som cand. polit har indgående kendskab til alle typer lån.

Endelig, og ikke mindst, skal samspillet mellem rådgiver og beboerne fungere. Det kan afklares ved et uforpligtende møde mellem beboerne – eller en nedsat initiativgruppe – og os. Her vil vi fremlægge oplæg til stiftelsesgrundlag og oplyse vores honorar, hvis foreningen stiftes og overtager ejendommen.

Qwist & Bræmer Advokater er kendt som dygtige formidlere, der forstås af alle både i tale og skrift. Derfor vælges Qwist & Bræmer Advokater ofte som rådgiver på baggrund af anbefalinger fra bestyrelser eller andelshavere i tidligere stiftede foreninger og finansielle aktører (Banker og Kreditforeninger).
 
Se vores særskilte hjemmeside, som kun omhandler stiftelse af andelsboligforening - www.abstiftelse.dk