Qwist & Thrane advokatparterselskab

Mediation - Rets & Voldgiftbehandling

Vi gør meget for at vores kunder ikke skal ende i unødige konflikter og retssager, som blot medfører unødvendige sagsomkostninger. Derfor forsøger vi i det omfang det er muligt at løse sager på mindelig vis.
 
Vi kan derfor også bistå i konfliktløsning ved mediation.
 
Der er situationer, hvor en retssag er nødvendig og eneste løsning på en konflikt. Ender en sag i en retssag, har vi stor erfaring indenfor vores retsområde i behandling af retsager ved alle danske retsinstanser  byretten, landsretten og Højesteret.
 
Særligt indenfor andelsboligretten har vi for Højesteret før en række principielle sager om bl.a. pris ved eksklusionssalg, rente-swap, reguleringsklausuler mv.
 
Vi har ligeledes stor erfaring med behandling af voldgiftssager i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, hvilket omfatter konflikter i forbindelse med byggesager.